• Irtisanomissuoja

  19.09.2014 , Tampere

  Millaisilla perusteilla työnantaja saa irtisanoa työntekijän? Työnantajaa koskevat laajat säännöt siitä, milloin irtisanominen on sallittu. Työnantajasta saattaa jopa tuntua siltä, että työntekijän työsuhteen päättäminen on miltei mahdotonta ja, että laki suosii työntekijöitä irtisanomiskysymyksiä k...

 • Irtisanomissuoja

  29.09.2014 , Oulu

  Millaisilla perusteilla työnantaja saa irtisanoa työntekijän? Työnantajaa koskevat laajat säännöt siitä, milloin irtisanominen on sallittu. Työnantajasta saattaa jopa tuntua siltä, että työntekijän työsuhteen päättäminen on miltei mahdotonta ja, että laki suosii työntekijöitä irtisanomiskysymyksiä k...

 • Työkyvyn olennainen heikkeneminen irtisanomisperusteena

  16.09.2014 , Tampere

  Työsopimuksen päättäminen on sallittua, jos työntekijän henkilöön liittyvät työntekoedellytykset ovat muuttuneet niin olennaisesti, ettei työntekijä tämän vuoksi enää kykene selviytymään työtehtävistään, eikä hänelle voida tarjota muita työtehtäviä. Koulutuksessa käydään läpi millaisiin tilanteisi...

 • Laiton irtisanominen

  15.09.2014 , Helsinki

  Laki sallii työntekijän irtisanomisen hänestä itsestään johtuvasta asiallisesta ja painavasta syystä. Tällöin kyseessä on epäasialliseen käyttäytymiseen, työtehtävien laiminlyöntiin, alkoholin käyttöön työaikana, sairauslomien väärinkäyttöön tai vakavaan luottamuspulaan liittyvä kysymys työnantaja...

 • Esimiehen ohjeiden noudattamatta jättäminen - työsuhteen päättäminen?

  11.09.2014 , Helsinki

  Onko esimiehen ohjeiden ja määräysten noudattamatta jättäminen peruste työsuhteen päättämiselle? Työnantajan direktio-oikeuden rajat eivät ole selkeät, vaan sen sisältö ja laajuus on arvioitava tapauskohtaisesti. Direktiovaltaa rajoittaa muun muassa kielto antaa lain ja hyväntavan vastaisia tai...

    

Syyskuu 2014 - Kaikki koulutukset

Palkanlaskennan erikoistilanteet

02.09.2014 12:30 - 16:00 , Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, Tampere

Kouluttaja: Heidi Palm, Paledux Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Yritysten ilmoitusvelvollisuus verottajalle remontointi- ja kunnossapitotöistä 1.7 alkaen

03.09.2014 08:30 - 10:30 , EduStudio Baana, Leppäsuonkatu 6, Kamppi, Helsinki

Kouluttaja: Veroasiantuntija Kari Alhola, Profiducia Oy
Koulutuksen hinta: 290 eur + alv.

Pinterest, Instagram ja Snapchat yrityskäytössä

03.09.2014 12:30 - 16:00 , EduStudio Baana, Leppäsuonkatu 6, Kamppi, Helsinki

Kouluttaja: Tom Laine, HC Services Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Valittajat työelämässä ja puuttumisvelvollisuus epäasialliseen käyttäytymiseen

03.09.2014 12:30 - 16:00 , EduStudio Baana, Leppäsuonkatu 6, Kamppi, Helsinki

Kouluttaja: asianajaja Teppo Laine, Legistum Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Työkyvyn olennainen heikkeneminen irtisanomisperusteena

05.09.2014 08:30 - 12:00 , Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, Kuopio

Kouluttaja: lakimies Hans Kivimäki
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Irtisanomissuoja

05.09.2014 08:30 - 12:00 , EduStudio Baana, Leppäsuonkatu 6, Kamppi, Helsinki

Kouluttaja: asianajaja Teppo Laine, Legistum Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Työkyvyn olennainen heikkeneminen irtisanomisperusteena

08.09.2014 12:30 - 16:00 , Sokos Hotel Arina, Pakkahuoneenkatu 16, Oulu

Kouluttaja: lakimies Hans Kivimäki
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Työkyvyn olennainen heikkeneminen irtisanomisperusteena

09.09.2014 08:30 - 12:00 , Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, Turku

Kouluttaja: lakimies Hans Kivimäki
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Työkyvyn olennainen heikkeneminen irtisanomisperusteena

10.09.2014 08:30 - 12:00 , EduStudio Baana, Leppäsuonkatu 6, Kamppi, Helsinki

Kouluttaja: lakimies Hans Kivimäki
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Yhdenvertaisuuslain uudistuminen

11.09.2014 08:30 - 12:00 , EduStudio Baana, Leppäsuonkatu 6, Kamppi, Helsinki

Kouluttaja: asianajaja Teppo Laine, Legistum Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Esimiehen ohjeiden noudattamatta jättäminen - työsuhteen päättäminen?

11.09.2014 12:30 - 16:00 , EduStudio Baana, Leppäsuonkatu 6, Kamppi, Helsinki

Kouluttaja: Lakimies Hans Kivimäki
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Heikentynyt työkyky - korvaava työ?

12.09.2014 08:30 - 12:00 , EduStudio Baana, Leppäsuonkatu 6, Kamppi, Helsinki

Kouluttaja: lakimies Hans Kivimäki
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Laiton irtisanominen

15.09.2014 12:30 - 16:00 , EduStudio Baana, Leppäsuonkatu 6, Kamppi, Helsinki

Kouluttaja: Lakimies Hans Kivimäki
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Työkyvyn olennainen heikkeneminen irtisanomisperusteena

16.09.2014 08:30 - 12:00 , Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, Tampere

Kouluttaja: lakimies Hans Kivimäki
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Irtisanomissuoja

19.09.2014 08:30 - 12:00 , Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, Tampere

Kouluttaja: asianajaja Teppo Laine, Legistum Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Palkanlaskennan erikoistilanteet

19.09.2014 12:30 - 16:00 , Sokos Hotel Arina, Pakkahuoneenkatu 16, Oulu

Kouluttaja: Heidi Palm, Paledux Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Perhevapaat - tulevat muutokset

25.09.2014 08:30 - 12:00 , EduStudio Baana, Leppäsuonkatu 6, Kamppi, Helsinki

Kouluttaja: Heidi Palm, Paledux Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Irtisanomissuoja

29.09.2014 12:30 - 16:00 , Sokos Hotel Arina, Pakkahuoneenkatu 16, Oulu

Kouluttaja: asianajaja Teppo Laine, Legistum Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Esimiehen ja asiantuntijan ylityövelvollisuus

30.09.2014 08:30 - 12:00 , EduStudio Baana, Leppäsuonkatu 6, Kamppi, Helsinki

Kouluttaja: asianajaja Teppo Laine
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Lokakuu 2014 - Kaikki koulutukset

Palkanlaskennan erikoistilanteet

14.10.2014 08:30 - 12:00 , Sokos Hotel Jyväshovi, Kauppakatu 35, Jyväskylä

Kouluttaja: Heidi Palm, Paledux Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Palkanlaskennan erikoistilanteet

15.10.2014 08:30 - 12:00 , Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, Kuopio

Kouluttaja: Heidi Palm, Paledux Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Perhevapaat - tulevat muutokset

16.10.2014 08:30 - 12:00 , Sokos Hotel Arina, Pakkahuoneenkatu 16, Oulu

Kouluttaja: Heidi Palm, Paledux Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Joulukuu 2014 - Kaikki koulutukset

Ennakonpidätys palkoista 2015

02.12.2014 12:30 - 16:00 , Sokos Hotel Arina, Pakkahuoneenkatu 16, Oulu

Kouluttaja: Heidi Palm, Paledux Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Ennakonpidätys palkoista 2015

03.12.2014 08:30 - 12:00 , Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, Tampere

Kouluttaja: Heidi Palm, Paledux Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.

Ennakonpidätys palkoista 2015

04.12.2014 08:30 - 12:00 , EduStudio Baana, Leppäsuonkatu 6, Kamppi,, Helsinki

Kouluttaja: Heidi Palm, Paledux Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.